சனி, 26 டிசம்பர், 2020

ஜோதி வழிபாடு

நம் நாட்டில்ஜோதி வழிபாட்டில் பிரசித்தமான இடங்கள்  மூன்று!
ஓன்று வடலூர் வள்ளலார் திருச்சபையின் தைபூச அருட்பெருஞ்சோதி வழிபாடு!
இரண்டாவது திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீப வழிபாடு !
மூன்றாவது சபரிமலை தை மாத மகர ஜோதி !